Webdesign

Statistikk

Tall fra SSB viser at 89% av de som benytter seg av internett i Norge bruker mobil. Likevel møter brukere stadig på nettsider som er dårlig tilpasset mobil, eller ikke er tilpasset i det hele tatt. Vi sikter mot å skape gode resultater på nettsidene til kundene våre, og lager derfor nettsidene med kompatibilitet for mobile enheter.

Hvorfor velge oss?

Innenfor webdesign ønsker vi å produsere et sluttprodukt som er ut fra kundenes ønsker samt hva som er forventet av en nettside. Vi vil alltid komme med tips og innspill dersom vi ser potensielle forbedringspunkter. Faktorer vi tar hensyn til når det designes websider er at nettsiden skal være oversiktlig, brukervennlig og at innholdet skal lastes inn raskt.

Kilder: https://www.ssb.no/statbank/table/12349/tableViewLayout1/

 

Ønsker du en ny nettside?
Ta kontakt