Strategisk

Hva som er en god digital strategi avhenger av type virksomhet og forretningsmål. Våre strategier for langsiktig, optimalisert digital tilstedeværelse utvikles i forhold til:

  • Virksomhetens forretningsplan
  • Kundeatferdsstudier
  • Konkurrentanalyser
  • Teknologivurdering
  • Mål uttrykt i briefing, møter og workshops

Operativ

Kampanjer i digitale medier krever god planlegging, tett oppfølging og kontroll. Med bistand fra oss får du:

  • Analytisk og kreativ tilnærming til målgruppedefinisjon
  • Hjelp til å utforme kreative, selgende kampanjer som gir respons
  • Justeringer som optimaliserer effekt under kampanjeperioden
  • Rapporter og analyser