Kampen om oppmerksomheten har aldri vært større enn den er på Facebook. Det betyr at du er nødt til å ha et budskap som skiller seg ut for at kampanjen din skal bli lagt merke til av målgruppa. Det finnes to måter du kan skille deg ut på: enten ved selve budskapet eller ved måten det presenteres på – kreativitet som gir oppmerksomhet. Dette bør du passe på når du skal lage gode kampanjer: 

Kjenn de du snakker til

Hva vet du om menneskene i målgruppa? Hvordan lever de sine liv, og hva er viktig for dem? Hvilke meninger har de og hva er det de liker/misliker?

Jo mer du vet – og forstår – om målgruppa, desto enklere er det å lage kampanjer og kommunikasjon som interesserer og engasjerer dem. 

Vær tydelig på hva som er målet, hva du vil si

Hva ønsker du å si til menneskene i målgruppa? Hva er grunnen til at ditt budskap er interessant for målgruppa? 

Utform kampanjer og content slik at det treffer og engasjerer de det er ment for

Menneskene i målgruppa er opptatt av seg og sitt, ikke av deg.

Hvordan skal du formidle budskapet ditt slik at det blir lagt merke til, likt og gir respons fra menneskene i målgruppa?

Finn ut hvor og når du skal si det

Du må, ideelt sett, treffe menneskene i målgruppa der de er på et tidspunkt hvor de er mottagelig for budskapet ditt. Hvilke medier skal du bruke? Når skal du kommunisere?

Media Performance samarbeider gjerne med den partneren du i dag benytter som reklamebyrå eller kommunikasjonsrådgiver.

Dersom du ikke har en fast partner, anbefaler vi Reklamebyrået Lien (som inngår i Trendheim sammen med oss). Reklamebyrået Lien leverer kommunikasjonsrådgivning, relevante, kreative kampanjer og content. Med lang erfaring i konsistent merkevarebygging, og CRM – kombinert med en inngående forståelse for digital kommunikasjon og sosiale medier – leverer byrået kampanjer som skaper oppmerksomhet og engasjement til fornuftige priser.